Стручни скуп (01.12.2013) – Портфолио запослених у образовању – фактор професионалног развоја

Стручни скуп- саветовање Портфолио запослених у образовању – фактор професионалног развоја Књажевац 1.12.2013. ПЛАН РАДА ДИНАМИКА ТЕМЕ, ВРСТЕ АКТИВНОСТИ, РЕАЛИЗАТОРИ 13:00 – 13:15 Уводна активност Отварање стручног скупа и поздрављање присутних Упознавање са програмом рада и циљевима стручног скупа Пленарно Марина Павловић-  излагач 13:15 – 14:15 Портфолио запослених у образовању са становишта стручно-педагошког надзора и […]

read more