Документa

Објављен je Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/16. годину
Каталог можете погледати ОВДЕ.

_____________________________________________________________________________

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2012/13/14.
Каталог можете погледати ОВДЕ.

Закон о основама система образовања и васпитања
Овде можете преузети Документ

Закон о предшколском образовању и васпитању
Овде можете преузети Документ

Закон о основном образовању и васпитању
Овде можете преузети Документ

Закон о средњем образовању и васпитању
Овде можете преузети Документ

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 52/11 и 55/13), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.
Овде можете преузети Правилник

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја
Овде можете погледати Документ

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника – пречишћен текст
Овде можете преузети Правилник

Стручни скупови, летње и зимске школе
Овде можете преузети Документ

_____________________________________________________________________________

УПУТСТВО И ФОРМУЛАРИ ЗА ОДОБРЕНЕ ПРОГРАМЕ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. И 2013/14. ГОДИНУ

  1. Упутство установама, центрима за стручно усавршавање, стручним друштвима, односно удружењима за програме сталног стручног усавршавања
  2. Упитник за учеснике семинара
  3. Извештај о реализованом семинару са списком учесника – за штампу
  4. Извештај о реализованом семинару