Контакт

Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац

Јове Курсуле 1
19350 Књажевац

Тел. +381 19 731 920
e-mail: rcsu.knj@gmail.com
www.rcsuknj.com

ПИБ: 107901594
Матични број: 17829114
Текући рачун: 840-980668-37

 
Map